Do góry

Zamek w Dębnie

ELEWACJE ZEWNĘTRZNE ZAMKU

Zamek w Dębnie to późnogotycko-renesansowa rezydencja wielkopańska, która dotrwała do naszych czasów w niemal niezmienionym kształcie. Wzniesiona w latach 1470 - 1480 przez kanclerza wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego Jakuba z Dębna. Rozbudowana w okresie renesansu przez Ferenca Wesseliniego, sekretarza króla Stefana Batorego.

 
 

Prace konserwatorskie objęły elewacje ceglane z kamiennymi detalami architektonicznymi. Odczyszczone i uzupełnione watki ceglane uwidoczniły piękno dekoracji geometrycznej z mocno wypalonych cegieł – zendrówek.

Konserwacji poddano kamienne obramienia okienne, portale i cokół. Przeprowadzono także konserwację z częściową rekonstrukcją dekoracji sgraffitowej wokół okien.