Do góry

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ELEWACJE DZIEDZIŃCA I OGRODÓW PROFESORSKICH

Collegium Maius to najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niektóre fragmenty murów pochodzą jeszcze z XIII wieku. Ostatecznie forma czterech skrzydeł z krużgankowym dziedzińcem ukształtowała się w końcu XV wieku. Swój obecny wygląd dziedziniec zawdzięcza pracom konserwatorskim zrealizowanym tuż po II wojnie światowej przez prof. Karola Estreichera.

 
 
Przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie, obejmujące wszystkie elementy wystroju ścian dziedzińca - wątki ceglane i kamienne, kamienne detale architektoniczne z elementami polichromowanymi, metalowe kraty ze złoceniami, marmurowe płyty epitafijne oraz posadzki galerii krużganków. Wykonano także szeroki zakres prac konstrukcyjnych przy wykuszu wsch. skrzydła dziedzińca.